အရွယ်အစား

အမျိုးသမီးအရွယ်အစားလမ်းညွှန်

ဤသည်မှာ အကြံပြုချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကြံ့ခိုင်မှု ကွဲပြားနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။

ဘောပင်တစ်ချောင်း၊ ပေတံတစ်ခု၊ စာရွက်အလွတ်တစ်ရွက်နှင့် တိပ်အချို့ကိုယူကာ နံရံတစ်နေရာတွင် မာကျောပြီး ပြားသောမျက်နှာပြင်ကို ရှာပါ။

1. ဤစာရွက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထားကာ နံရံနှင့် တွန်းထုတ်ပါ။စက္ကူပေါ်တွင် မတ်တတ်ရပ်ပြီး နံရံကို ဒေါက်ထောက်ပါ။

2. ခြေဖဝါး အရှည်ဆုံး ခြေချောင်းဖြင့် စာရွက်ပေါ်တွင် အမှတ်အသား ပြုလုပ်ပါ။

3. သင့်ခြေထောက်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ခြေဖနောင့်မှ ခြေချောင်းအရှည်ကို တိုင်းတာရန် ပေတံကို အသုံးပြုပါ။

1
2
အမျိုးသမီး ကူးပြောင်းမှုဇယား
EU အရွယ်အစား 36 37 38 39 40 41 42
US Size 5 6 7 8 9 10 11
UK အရွယ်အစား 3 4 5 6 7 8 9

ယောက်ျားအရွယ်အစားလမ်းညွှန်

ဤသည်မှာ အကြံပြုချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကြံ့ခိုင်မှု ကွဲပြားနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။

ဘောပင်တစ်ချောင်း၊ ပေတံတစ်ခု၊ စာရွက်အလွတ်တစ်ရွက်နှင့် တိပ်အချို့ကိုယူကာ နံရံတစ်နေရာတွင် မာကျောပြီး ပြားသောမျက်နှာပြင်ကို ရှာပါ။

1. ဤစာရွက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထားကာ နံရံနှင့် တွန်းထုတ်ပါ။စက္ကူပေါ်တွင် မတ်တတ်ရပ်ပြီး နံရံကို ဒေါက်ထောက်ပါ။

2. ခြေဖဝါး အရှည်ဆုံး ခြေချောင်းဖြင့် စာရွက်ပေါ်တွင် အမှတ်အသား ပြုလုပ်ပါ။

3. သင့်ခြေထောက်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ခြေဖနောင့်မှ ခြေချောင်းအရှည်ကို တိုင်းတာရန် ပေတံကို အသုံးပြုပါ။

1
2
အမျိုးသားကူးပြောင်းမှုဇယား
EU အရွယ်အစား 39 40 41 42 43 44 45
US Size 7 8 9 10 11 12 13
UK အရွယ်အစား 6 7 8 9 10 11 12

ကလေးအရွယ်အစားလမ်းညွှန်

ဤသည်မှာ အကြံပြုချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကြံ့ခိုင်မှု ကွဲပြားနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။

ဘောပင်တစ်ချောင်း၊ ပေတံတစ်ခု၊ စာရွက်အလွတ်တစ်ရွက်နှင့် တိပ်အချို့ကိုယူကာ နံရံတစ်နေရာတွင် မာကျောပြီး ပြားသောမျက်နှာပြင်ကို ရှာပါ။

1. ဤစာရွက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထားကာ နံရံနှင့် တွန်းထုတ်ပါ။စက္ကူပေါ်တွင် မတ်တတ်ရပ်ပြီး နံရံကို ဒေါက်ထောက်ပါ။

2. ခြေဖဝါး အရှည်ဆုံး ခြေချောင်းဖြင့် စာရွက်ပေါ်တွင် အမှတ်အသား ပြုလုပ်ပါ။

3. သင့်ခြေထောက်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ခြေဖနောင့်မှ ခြေချောင်းအရှည်ကို တိုင်းတာရန် ပေတံကို အသုံးပြုပါ။

1
2
ကလေးကူးပြောင်းမှုဇယား
EU အရွယ်အစား 24 ၂၅/၂၆ 27 28 ၂၉/၃၀ 31 32 33 34 35 36
US Size 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5
UK အရွယ်အစား 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4
ကလေးအရွယ်အစားဇယား
0-6M 6-12M 12-18M 18+M
11 စင်တီမီတာအထိ 12 စင်တီမီတာအထိ 13 စင်တီမီတာအထိ 14 စင်တီမီတာအထိ

သင့်စာကို ချန်ထားခဲ့ပါ

သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။